priesters op de muziek van YaredIn Ethiopië heb je geen wekker nodig. Soms al om 5.00 uur 's morgens beginnen de priesters van de Orthodoxe Kerk met hun gezangen, gebruik makend van krachtige luidsprekers om de gelovigen op te roepen tot kerkgang. Het klinkt mysterieus en wat monotoon in onze oren, niet altijd even mooi maar wel uniek!

 

 

 

 

GESCHIEDENIS VAN de heilige YARED

 

St. YaredSt. Yared

Deze kerkmuziek is meer dan 1200 jaar geleden gecomponeerd door St. Yared. Yared was de zoon van Abba Gideon, een van de priesters uit de kerk van Aksum. Natuurlijk moest Yared naar een priesterschool om goed onderwijs te krijgen maar Yared bracht er niet zoveel van terecht. Op een dag werd hij weer eens gestraft door zijn leraar omdat hij zijn lessen niet kende. Hij had er schoon genoeg van, liep weg van school en besloot terug te keren naar zijn geboorteplaats. Onderweg schuilde hij onder een boom voor een regenbui en zat verbitterd zijn lot te overpeinzen. Plotseling zag hij een mier die telkens probeerde om omhoog te klimmen om van een blaadje te eten. Zes keer viel hij naar beneden maar de zevende keer lukte het. Het trof Yared dat deze kleine mier de moed niet opgaf en uiteindelijk zijn doel bereikte. Yared besloot om weer terug te keren naar school. Ook ging hij dagelijks naar de kerk en bad God om wijsheid en inzicht. Vanaf dat moment ging hij met sprongen vooruit en werd uiteindelijk de beste leerling van de school zodat hij tot diaken in de kerk werd aangesteld. Hij kreeg een verlangen om God te prijzen met zang en muziek. De geschiedenis verhaalt, dat hij inspiratie ontving van engelen die prachtige religieuze liederen zongen. Yared gebruikte deze ervaring om vele kerkliederen te schrijven en hij ontwikkelde al muziekschrift voordat het in Europa was uitgevonden. Tot op de dag van vandaag wordt Yared's kerkmuziek in haar originele vorm gebruikt met de oude instrumenten zoals de Sistra (een klein klingelend instrument, afgebeeld in ons logo) en de Negarit (een grote drum). Het is fascinerend en indrukwekkend om de priesters te zien dansen in twee lange rijen tegenover elkaar, langzaam bewegend op het ritme van deze oude instrumenten.